Neem contact met ons op voor meer informatie

Evaluatiegesprek

Evaluatiegesprek

Om een goed inzicht en controle over het traject te behouden, kan het nodig zijn een evaluatiegesprek te plannen. In dit gesprek, dat vaak bij de ouders/verzorgers thuis plaatsvindt, bespreken we de huidige stand van zaken en bepalen we de verdere koers.

Tussentijds kunnen bijsturen

Tijdens het evaluatiegesprek zijn zowel de ouders als de coaches volledig op de hoogte van de stand van zaken en kan besloten worden om bij te sturen als blijkt dat dingen niet werken of om de huidige richting door te zetten als succes wordt geboekt.

In het evaluatiemoment is het belangrijk om goed te kijken op welke wijze verbetering in de situatie kan worden aangebracht. In onze coaching geven we kinderen en ouders de bouwstenen mee om zelf te werken aan deze verandering. In het evaluatiemoment kijken we naar de voortgang die hierin wordt gemaakt.

Verlengen of verkorten van het traject

Vaak biedt het evaluatiegesprek ook het moment waarin besloten wordt of eventuele extra coaching nodig is. Dit kan zowel voortkomen uit advies van de coaches, of uit wens van de ouders zelf. Samen bespreken we of we op de goede weg zijn met het bereiken van ons doel en hoelang we hier nog mee bezig zijn.

We bekijken onze coaching altijd per sessie. Zo kan het zijn dat een kind of ouder na een aantal sessies al een geweldige verbetering laat zien en meer coaching sessies overbodig zijn. Het kan blijken dat er meer sessies nodig zijn dan in eerste instantie werd gedacht. In beide gevallen kunnen we tijdens het evaluatiemoment besluiten welke kant we op gaan.

Laten we kennismaken

Bel of mail ons om gemakkelijk een kennismakingsgesprek in te plannen. We bespreken graag de mogelijkheden met je.