Neem contact met ons op voor meer informatie

Eindgesprek

Eindgesprek

Het laatste gesprek in elk coachingstraject is het eindgesprek. Niet alleen wordt tijdens dit gesprek gekeken naar de afgelopen periode en de mate waarin succes in het veranderen van de situatie is bereikt, maar kijken we ook naar de toekomst en hoe deze zo goed mogelijk kan worden benaderd.

Evalueren van het traject

Het evalueren van het traject vinden we belangrijk. Niet alleen zodat wij weten wat je vind van onze coaching en waar wij zelf aan kunnen werken, maar vooral om te kijken in hoeverre we succes hebben geboekt met de coaching van jou als ouder of het kind. Heeft de coaching het gewenste effect gehad? En welke elementen hierbinnen sloegen het beste aan? Door een goed begrip van het coachingstraject en de dingen die wel en niet goed werkten, kan een goede richting voor de toekomst worden gekozen.

Adviezen voor de toekomst

In het eindgesprek kijken we niet alleen naar de afgelopen periode, maar focussen we ons ook graag op wat de toekomst te bieden heeft. Zodra het coachingstraject is afgelopen zullen het kind en ouder de situatie weer vol goede moed zonder begeleiding aangaan. Om vast te houden aan de successen die tijdens de coaching zijn bereikt geven we adviezen mee die kunnen worden gebruikt voor het behouden hiervan.

Doorverwijzen

Wanneer tijdens de kindgesprekken blijkt, dat er een diepere problematiek achter de hulpvraag schuilt, zullen wij als coaches aangeven dat het verstandiger is een andere hulpverlener met het kind verder te laten werken. Dit zullen wij ten alle tijde overleggen met de ouders/verzorgers. Tevens kan het zo zijn dat niet alleen het kind een hulpvraag heeft, maar ook de ouders of wellicht het hele gezin begeleiding nodig heeft. Ook in dit geval zullen wij dit overleggen met de ouders/verzorgers en met hen verder zoeken naar passende hulp.

Laten we kennismaken

Bel of mail ons om gemakkelijk een kennismakingsgesprek in te plannen. We bespreken graag de mogelijkheden met je.